Pro Water System

วิธีสั่งซื้อ

Step 1 :
เลือกชมสินค้า

Step 2 :
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า โดยสามารถติดต่อได้ 2 ทางคือ
1. ส่ง E-mail มาที่ tlgroup299@hotmail.com
2. โทรศัพท์ติดต่อมาที่ 08-1951-1810, 08-1603-7554 ติดต่อคุณเล็ก

Step 3 :
ทางเราจะแจ้งราคาสินค้าและค่าจัดส่งคิดตามจริง
ลูกค้าสามารถเลือกขนส่งตามลูกค้าสะดวก

Step 4 :
ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าและจัดส่ง โดยโอนเงินมาที่

ชื่อบัญชี : ทัศนีย์กรณ์ จิตต์วิวัฒน์
ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขาย่อย : สามแยกสันทราย
เลขที่บัญชี : 406-2-33457-1

Step 5 :
หลังจากโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านติดต่อกลับกับทางเรา เพื่อแจ้งให้ทางเราทราบว่าท่านโอนเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน

หมายเหตุ
สำหรับลูกค้าในเขตเชียงใหม่และใกล้เคียงคิดค่าขนส่ง 100 บาท ท่านสามารถแวะมาดูสินค้าหรือรับของเองได้ที่โชว์รูมหน้าร้าน ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย ใกล้อิ่มปลาเผา สาขา 2